zondag 4 januari 2009

Oude kalendermaanden


In veel oude aktes zijn de maanden soms anders benoemd als in deze tijd.
Kalendermaanden zijn zonder uitzondering afgeleid van de Oude Romaanse kalender.
In verbasterde vorm vinden we soms de namen van Goden en Keizers terug in hun namen.
Alle genoemde goden stammen uit de Romeinse en Germaanse mythologie.
De naam "maand" stamt af van de omloop van de maan om de aarde, die in beginsel 28 dagen duurt.
Daarom was het moeilijk om een kalender te ontwikkelen waarin een gelijk aantal dagen in een maand gelijk liep met het aantal dagen in het jaar.
Langzamerhand werd de maand steeds verder opgerekt en kreeg zij wisselend 30 of 31 dagen.
Januari genoemd naar de Romeinse God Janus:
In de Romeinse mythologie was Janus de God van het begin en het einde, van het openen en het sluiten.
De deur (janua) droeg daarom zijn naam. Daarom draagt de maand januarie zijn naam en werd hij aangeroepen aan het begin van het zaai en oogstseizoen, alsmede bij huwelijk en geboortes.
Januari wordt ook wel louwmaand of looimaand genoemd.
We kunnen dit als aanwijzing zien dat er veel activiteiten, waaronder het looien van huiden binnenshuis werden uitgevoerd.
De talrijke huiden geresteerd van november,ook wel slachtmaand genoemd.

Lidy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten