zaterdag 21 maart 2009

De hond op het wapenschildTijdens de Kruistochten in de 11de eeuw hadden de "Heren" moeite elkaar te herkennen in hun wapenuitrusting, zodoende ontstond het idee dat ieder een persoonlijk teken zou dragen dat iedereen zou (h)erkennen, dit teken werd het wapenschild.
Zowel de Engelse als de Franse adel gebruikte fantasierijke afbeeldingen om al hun gewenste kwaliteiten weer te geven, in het begin werden de fabeldieren het meest afgebeeld om later plaats te maken voor de echte dieren.
De hond werd vanaf het begin afgebeeld op de wapenschilden, hij staat symbool voor de jacht, een privilege dat alleen aan de adel was voorbehouden.
Vanaf de 9de eeuw verschenen er specifieke jacht en krijgsrassen die ook als zodanig werden afgebeeld. In de 12de eeuw echter sierden vooral de mastifs en dogachtigen de wapenschilden van de Engelse, Schotse en Ierse "Heren".Sinds die tijd werd het wapenschild ook gebruikt als embleem van grote instellingen zoals het leger.
De hond komt op het wapenschild voor als symbool van waakzaamheid en dankbaarheid. Men gaf hun in verschillende houdingen weer:Met de rug tegen de wand van het schild,in profiel,rennend,zittend,liggend of staand op de achterpoten.
De meest gebruikte kleuren zijn zwart,rood,groen,azuurblauw,goud en zilver.
Deze kleuren vormen ook een code.Een zilverkleurige hond op een zwart vlak staat voor trouw en standvastige ridder,een goudkleurige hond op een rood vlak stelt een ridder voor die zijn leven wil geven voor zijn Heer en een zwarte hond op een goudkleurig vlak is een ridder die rouwt om zijn Heer. Honden afbeeldingen komen ook wel voor op de randen van het blazoen(veldteken).

Beardiertje

Geen opmerkingen:

Een reactie posten